Skip to content Skip to footer

Sprzedaż firmy – jak na tym zarobić?

Firma może zostać sprzedana z wielu powodów. Czasem jest to brak zainteresowania przedsiębiorcy dalszym rozwijaniem się w określonym kierunku, a czasem kłopoty finansowe. Wielu przedsiębiorców jednak od początku prowadzenia swojej firmy nastawia się na zyskowną jej sprzedaż. Czy faktycznie można na tym zarobić?

Wycena przedsiębiorstw – co należy o niej wiedzieć?

Wycena przedsiębiorstw jest skomplikowanym procesem (oczywiście stopień skomplikowania zależy przede wszystkim od wielkości wycenianej firmy), który wykonywany jest najczęściej przez wyspecjalizowane firmy. Wynikiem jest ocena przedsiębiorstwa pod względem zarówno jego obecnej wartości rynkowej, jak i perspektyw rozwoju na przyszłość.

Pod uwagę brane są różnorodne czynniki, które bezpośrednio i pośrednio, krótko i długoterminowo wpływają na wielkość zysków, które generuje firma. Są to czynniki związane z produktem, ale również strukturą przedsiębiorstwa, sposobem jego zarządzania, oraz relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Duże znaczenie ma również sam rynek – niektóre jego obszary są znacznie bardziej wartościowe od innych.

Jakie czynniki wpływają na cenę przedsiębiorstwa?

Wśród czynników, które wpływają na wycenę przedsiębiorstw szczególne miejsce zajmują te, które wiążą się z samym produktem. Firmy, które sprzedają produkt popularny, rozpoznawalny i taki, do którego klienci są przywiązani, zazwyczaj oceniane są wyżej.

Duże znaczenie ma również relacja z klientami. Pod uwagę bierze się zarówno zaufanie konsumentów (ale również partnerów biznesowych), jak i przywiązanie ich do konkretnej marki. Doświadczenie pokazuje, że pozytywna relacja z klientami jest cechą, którą buduje się przez lata.

Jak zwiększyć wynik wyceny przedsiębiorstwa?

Przede wszystkim wycena przedsiębiorstw może być korzystniejsza dla właściciela firmy dzięki odpowiednio przeprowadzonym inwestycjom. Niezwykle ważny jest odpowiednio prowadzony marketing, dzięki któremu firma staje się rozpoznawalna, a jej produkty popularne.

Najczęściej inwestycje w kampanie marketingowe i związane ze zwiększaniem świadomości marki zwracają się bardzo szybko i realnie wpływają na wartość firmy. Dlatego też niektóre firmy w reklamę inwestują bardzo dużą część swoich zysków.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.